PERSEMBAHAN GRAFIK

Bahagian ini merupakan bahagian persembahan grafik @ mengalih bentuk teks linear kepada bukan linear. Bentuk teks linear berkaitan deskriptif, naratif, informatif, penghujahan dan penilaian. Tugasan yang perlu dilaksanakan ialah memahami isi kandungan yang tersurat dan tersirat, mengemukakan idea secara logik dan sistematik, menganalisis fakta dan data yang diberi, membuat penghitungan dan membuat taakulan.

Tuesday, August 11, 2009

SELAMAT DATANG

Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Kita bertemu di Bahagian D kerana cikgu telah membahagikan blog cikgu mengikut kehendak pelajar. Bahagian D di dalam Kertas 2(900/2) merupakan perkara "Mengubah Bentuk Teks Linear kepada Bentuk Teks Bukan Linear". Pelajar-pelajar perlu menguasai beberapa bidang dalam Bahagian D iaitu:
a) Jadual
b) Graf Bar
c) Graf Garis
d) Graf Gabungan
e) Carta Pai

No comments:

Post a Comment